Δεκέμβριος 2023 – Δεκτή ανακοπή κατά αναληθούς δήλωσης τρίτου

Δεκέμβριος 2023 – Δεκτή ανακοπή κατά αναληθούς δήλωσης τρίτου

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 207/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου, με την οποία γίνεται δεκτή ανακοπή κατά δήλωσης τρίτης εταιρείας, λόγω αναλήθειάς της.

Συγκεκριμένα, εντολέας μας προμηθεύτρια εταιρεία είχε απαίτηση σε βάρος αφερέγγυας εργολήπτριας εταιρείας. Η τελευταία, μάλιστα, είχε υποβάλει πτώχευση κατά το έτος 2018. Ωστόσο, κινούμενη εγκαίρως με την καθοδήγησή μας, η εντολέας είχε επιβάλλει αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτης, φερέγγυας εταιρείας, ίδιων συμφερόντων με την εργολήπτρια εταιρεία, από την οποία, μέσω έρευνάς μας, είχε προκύψει ότι η εργολήπτρια εταιρεία είχε απαιτήσεις. Η τρίτη εταιρεία, ωστόσο, προέβη σε αρνητική δήλωση – ήτοι, δήλωσε (αναληθώς) ότι δεν έχει σε βάρος της η εργολήπτρια/οφειλέτρια κάποια απαίτηση ώστε να κατασχεθεί και να αποδοθεί στην εντολέα. Υπεβλήθη από μέρους μας Ανακοπή με σκοπό την ακύρωση της δήλωσης της τρίτης εταιρείας ως αναληθούς, η οποία και έγινε πρόσφατα δεκτή, με συνέπεια να υποχρεώνεται και η τρίτη εταιρεία να αποδώσει το κατασχεθέν ποσό.

Το νομικό ενδιαφέρον της υπόθεσης εντοπίζεται στο ότι κατ’ αρχήν το Δικαστήριο είχε θεωρήσει ότι η κατασχεθείσα απαίτηση ανήκε στην πτωχευτική περιουσία της εργολήπτριας εταιρείας/οφειλέτη – γεγονός που συνεπάγεται την παύση των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της. Εν ολίγοις, το Δικαστήριο έκρινε κατ’ αρχάς, με μη οριστική του απόφαση, ότι θα πρέπει να αναμείνει τη διενέργεια των διεργασιών της πτώχευσης προκειμένου να επιτευχθεί η συλλογική ικανοποίηση των δανειστών. Ωστόσο, με κατάλληλους δικονομικούς χειρισμούς, η Εταιρεία μας πέτυχε την ανάκληση της ανωτέρω μη οριστικής απόφασης (με το επιχείρημα ότι η κατάσχεση είχε επιβληθεί σε χρόνο προγενέστερο της κήρυξης πτώχευσης της οφειλέτριας, και άρα η κατασχεθείσα απαίτηση είχε αυτοδικαίως τότε εκχωρηθεί) και την κατάφαση των ισχυρισμών της. Έτσι, έγινε δεκτή η ανακοπή με αποτέλεσμα ο τρίτος να καθίσταται ομοίως οφειλέτης της ίδιας απαίτησης και κατά συνέπεια να διευκολύνεται σημαντικά η είσπραξή της.