Νομικές επιφυλλίδες

Θοδωρής Γιαννατσής, Διαχειριστής-Εταίρος

Δεν υπάρχει» νομολογιακό προηγούμενο, γιατί η περίσταση είναι «παγκόσμια πρώτη».

«Δεν υπάρχουν» μελέτες, γιατί αυτή η περίσταση, δεν έχει μελετηθεί, αφού δεν έχει παρατηρηθεί, ποτέ στο παρελθόν.

Έπεται ότι ουδείς μπορεί να γνωρίζει το πλήθος, την έκταση και το βάθος των αναγκαίων, κατά την εντεταλμένη κρίση πάντα, «α- νόμων» ενδεχόμενων παρεμβατικών και, προσωρινά ευτυχώς, καταλυτικών αποφάσεων, επί των ήδη πληττομένων “de facto” διατάξεων του Αστικού μας Κώδικα, οι οποίες έχουν ήδη «παγώσει».

Η αναστολή όλων των συμβάσεων πρέπει να είναι η δεύτερη λύση∙ πρώτη η προσπάθεια σωτηρίας τους, μέσω έγκαιρων συμβιβασμών. Η λύση αυτών είναι η «τελική λύση», που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι αναπόφευκτη και γι αυτό απολύτως δικαιολογημένη.

Η κρίση αυτή είναι μοναδική όχι μόνο στην έντασή της, αλλά και στην παροδικότητά της. Το τελευταίο ας είναι ο καμβάς των σκέψεών μας.