Οι ισχύοντες (25.8.2015) περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (capital controls)