Οικονομικές Τεχνικές και Νομικές Όψεις του Bitcoin