Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Καθώς πλέον μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο της θέσης του επιχειρηματία ως κατηγορούμενου για την τέλεση πολυάριθμων εγκλημάτων οικονομικής φύσεως, είναι επιτακτική η ανάγκη να οργανωθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα με γνώμονα και το ειδικό οικονομικό ποινικό δίκαιο στο πλαίσιο της σχετικής πρόληψης, πολλώ δε μάλλον σε επίπεδο ποινικής καταστολής.

Η εταιρεία έχει αναλάβει πληθώρα υποθέσεων οικονομικού ποινικού δικαίου, είτε αυτές αφορούν σε εγκλήματα ειδικών ποινικών νόμων, είτε αυτά αφορούν σε εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα, τελούμενων τόσο από ιδιώτες όσο και από τους νόμιμους εκπροσώπους πρωτίστως εταιρειών και πάσης φύσεως νομικών προσώπων. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις σχετικά με φερόμενη ευθύνη διοικούντων επιχειρήσεων λόγω:

 • Μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (ά. 25 ν. 1882/1990).
 • Φοροδιαφυγής (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια – ά. 17, 18 και 19 ν. 2523/1997 και νυν άρθρο 66 ν. 4174/2013).
 • Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 4557/2018, κωδικοποιημένος με τον ν. 5042/2023).
 • Έκδοσης ακάλυπτων επιταγών (ά. 79 ν. 5960/1933).
 • Τέλεσης εγκλημάτων τα οποία προβλέπονται από τον νόμους για τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ά. 176 επ. ν. 4548/2018 κωδικοποιημένου με τον ν. 5066/2023 και ά. 60 ν. 3190/1955, κωδικοποιημένου με τον ν. 5042/2023).
 • Παράβασης διατάξεων Δικαίου Κεφαλαιαγοράς (βλ. ά. 29 επ. ν. 3340/2005 κωδικοποιημένου με τον ν. 4141/2013 κ.ά.).
 • Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και Χειραγώγηση της αγοράς (ν. 4443/2016 με τις τελευταίες αλλαγές που επέφερε ο ν. 5023/2023).
 • Μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Α.Ν. 86/1967 κωδικοποιημένος με τον ν. 4087/2012).
 • Μη καταβολή αποδοχών εργαζομένων (α.ν. 690/1945).
 • Παράβασης διατάξεων εργατικής νομοθεσίας (βλ. α. 28 ν. 3996/2011, μετά και τις τροποποιήσεις του ν. 4611/2019).
 • Παράβασης εμπορικού απορρήτου (ά. 16-18 ν. 146/1914).
 • Παράβασης διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (ά. 43 και 44 ν. 3959/2011, μετά και τις αλλαγές του ν. 5019/2023).
 • Παράβασης διατάξεων για την προστασία του αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914).
 • ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ απο το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4177/2013 – ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013Παράβασης διατάξεων του Πτωχευτικού Δικαίου (τέλεση του εγκλήματος της χρεωκοπίας, του εγκλήματος της ευνοϊκής μεταχείρισης πιστωτή κ.ά., ά. 171 επ. ν. 3588/2007, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ν. 4738/2020).
 • Παράβαση διατάξεων του κοινού ποινικού δικαίου (βλ. υπεξαίρεση, κοινή απάτη, ηλεκτρονική απάτη (απάτη με υπολογιστή), απιστία, πλαστογραφία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας, καταδολίευση δανειστών κτλ.).

Ειδικά, σχετικά με τις διατάξεις του φορολογικού νομοθέτη στο αντικείμενο της φοροδιαφυγής, αφενός οι μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου είναι συνεχείς, αφετέρου η παραγόμενη νομολογία πλούσια, με καλπάζουσες εξελίξεις ως προς τα ζητήματα κίνησης της ποινικής δίωξης και παραγραφής των φορολογικών αδικημάτων, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη ενασχόληση με τον συγκεκριμένο κλάδο δικαίου από τον νομικό παραστάτη, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς τον εντολέα του.

Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι στον τομέα των οικονομικών εγκλημάτων συχνά παρίσταται απαραίτητη η συνεργασία περισσότερων δικηγόρων με διαφορετική εξειδίκευση πέραν του ποινικού δικαίου. Τούτο διότι, οι περισσότερες κατηγορίες οικονομικών αδικημάτων συνδέονται με τομείς του εμπορικού, αστικού και δημοσίου-φορολογικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση υπεράσπισης υπόθεσης λ.χ. με την κατηγορία φοροδιαφυγής, επιβεβλημένη είναι η συνεργασία δικηγόρων με εξειδίκευση στο ποινικό και στο φορολογικό δίκαιο∙ ή στην περίπτωση της κατηγορίας τέλεσης εγκλημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας, η συνεργασία δικηγόρων με εξειδίκευση στο ποινικό και στο εταιρικό δίκαιο, για την πολύπλευρη κάλυψη των αναφυόμενων κάθε φορά πτυχών της υπόθεσης και της πληρέστερης υποστήριξης των εννόμων συμφερόντων του εκάστοτε εντολέα μας.

Τελευταία Νέα

Κτήση νηολογημένου πλοίου από μη κύριο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της επιχείρησης Ι. Εισαγωγικά: Α. Το εμπράγματο δίκαιο, η... Read More

Case Study – Η καταχρηστικότητα στην αναγκαστική εκτέλεση

LEGAL INSIGHT Νοέμβριος 2023 Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Εκδόθηκε όλως προσφάτως η υπ’ αριθμ. 1734/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου... Read More

Αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων τόκων σε ρυθμισμένα δάνεια δυνάμει του α. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

LEGAL INSIGHT Αύγουστος 2023   Ιωάννα Γκλίβα, Δικηγόρος  I. Εισαγωγικά  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις... Read More

Case study: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου από αλλοδαπό πανεπιστήμιο.

Προϋποθέσεις, Διαδικασία, Ενέργειες και Αποτελέσματα LEGAL INSIGHT Ιούνιος 2023 Ιορδάνης Γουλιέλμος, Δικηγόρος Εντολέας μας, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από... Read More

Ο νέος νόμος 5037/2023 και οι αλλαγές που επέφερε στον τομέα της ενέργειας

LEGAL INSIGHT Μάιος 2023 Κατερίνα Σταμένη, Δικηγόρος Ο νόμος 5037/2023 (ΦΕΚ 78/28.03.2023, τ. Α΄), ψηφίστηκε από την Ελληνική... Read More

Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής – Ένας άμεσος και αποτελεσματικός θεσμός στο οπλοστάσιο του δανειστή και η αποτελεσματική άμυνα του οφειλέτη

LEGAL INSIGHT Μάιος 2023 Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Δικηγόρος I. Εισαγωγικά, τί είναι η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής; Σύμφωνα με το άρθρο... Read More