Οκτώβριος 2023 – Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά – Δεκτή αγωγή προσβολής προσωπικότητας με αίτημα αποζημίωσης στο πλαίσιο οικογενειακής αντιδικίας

Οκτώβριος 2023 – Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά – Δεκτή αγωγή προσβολής προσωπικότητας με αίτημα αποζημίωσης στο πλαίσιο οικογενειακής αντιδικίας

Ο εντολέας μας, άσκησε αγωγή προσβολής προσωπικότητας με αίτημα επιδίκασης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης κατά της πρώην συζύγου του και του πατέρα της, για τον λόγο ότι διέπραξαν τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης και ψευδούς κατάθεσης, προβάλλοντας με ένορκες καταθέσεις τους ενώπιον Δικαστηρίων  ψευδείς, συκοφαντικούς ισχυρισμούς εναντίον του περί δήθεν άσκησης ακραίας ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος της πρώην συζύγου του για την οποία είχε ήδη αθωωθεί αμετάκλητα και αντίστασης κατά των αρχών, αλλά και προβάλλοντας ψευδώς περί προηγούμενης καταδίκης του, καθώς και προβάλλοντας ότι εκκρεμεί εις βάρος του δίωξη, προσκομίζοντας σχετικό κλητήριο θέσπισμα, ισχυρισμοί οι οποίοι αιτιωδώς έπληξαν την προσωπικότητά του. Συναφώς, αιτήθηκε την άρση των προσβολών και την παράλειψή τους στο μέλλον.

Οι αντίδικοι, με τις Προτάσεις, αρνήθηκαν το περιεχόμενο της αγωγής, πρόβαλλαν ένσταση αοριστίας και ότι συντρέχουν λόγοι άρσης του αδίκου. Τους ισχυρισμούς των εναγόμενων αρνήθηκε αιτιολογημένα ο εντολέας μας, ισχυριζόμενος ότι οι εις βάρος του πράξεις πληρούν τις ειδικές υποστάσεις των εν λόγω αδικημάτων και πρότεινε ένσταση αοριστίας σχετικά με τους φερόμενους λόγους άρσης του αδίκου, καθώς δεν πρόκυπτε σε τί συνίστανται.

Αρχικώς, το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση αοριστίας των αντιδίκων, έκανε δεκτή την αντένσταση αοριστίας του ενάγοντος σχετικά με τους λόγους άρσης του αδίκου και, δεχόμενο τους ισχυρισμούς και την αντένσταση του εντολέα μας, έκρινε ότι τελέσθηκαν τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης και της ψευδούς κατάθεσης, αλλά και κρίνοντας ότι το δικαίωμα στην προσωπικότητα τριτενεργεί, κατέλεξε ότι επλήγη η προσωπικότητά του διά προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας, αφού τον εμφάνιζε ως ένοχο χωρίς να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα και με τρόπο που προσομοιάζει σε συκοφαντική δυσφήμηση και προσβολή προσωπικών δεδομένων.

Ακολούθως, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσωπικότητα του ενάγοντα υπέστη παράνομη και υπαίτια προσβολή η οποία του προξένησε ηθική βλάβη και έκανε δεκτή την αγωγή του εις βάρος των αντιδίκων, επιδικάζοντας στον ενάγοντα αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την πρώτη εναγόμενη ύψους 5.000 ευρώ, και 1.000 ευρώ από τον δεύτερο και υποχρέωσε τους αντιδίκους να παραλείπουν κάθε προσβολή με συκοφαντική και εξυβριστική συμπεριφορά στο μέλλον, απείλησε σε βάρος τους προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ για κάθε παραβίαση της αμέσως προηγουμένως διάταξης και καταδίκασε αυτούς στην πληρωμή μέρους της δικαστικής δαπάνης, ποσού 1.500 ευρώ.

Η επιτυχής διεξαγωγή του συγκεκριμένου δικαστικού αγώνα προσφέρει ένα μοχλό οικονομικής πίεσης σε βάρος διαδίκων που μετέρχονται αθέμιτα μέσα. Σχετικώς, μπορείτε να βρείτε και συναφή, παλαιότερη απόφαση του γραφείου μας εδώ.