Προσωρινή Διαταγή περί Ανάκλησης Προϊόντων σε Υπόθεση Προσβολής Κοινοτικού Σχεδίου

Εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή σε βάρος πολυεθνικής εταιρείας περί απαγόρευσης διάθεσης προϊόντων και ανάκλησης του συνόλου όσων ήδη είχαν διατεθεί στην αγορά μέσω δεκάδων σημείων πώλησης λόγω παραβίασης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου εντολέα μας (τσάντας). Κατόπιν έλαβε χώρα συμβιβασμός μεταξύ των επιχειρήσεων.