Προσωρινή Διαταγή περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής Πιστωτικού Ιδρύματος

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία απαγορεύτηκε κάθε πράξη εκτέλεσης εκδοθείσας διαταγής πληρωμής με βασικό λόγο ανακοπής την ακυρότητα λόγω απουσίας δικονομικής σύμβασης περί αποδεικτικής δύναμης των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας.