Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Μεταβολής κάθε Ακίνητης Περιουσίας

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης μεταβολής κάθε ακίνητης περιουσίας αντίδικων εταιρειών στις οποίες οι πραγματικοί δικαιούχοι οφειλέτες μας είχαν διοχετεύσει περιουσιακά στοιχεία λοιπών υπερχρεωμένων εταιρειών τους, κατά προφανή κατάχρηση του θεσμού της ανώνυμης εταιρείας.