Προσωρινή Διαταγή περί Δικαιώματος Επικοινωνίας Πατέρα Βρέφους

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Πειραιώς με την οποία ρυθμίζεται το δικαίωμα επικοινωνίας πατέρα βρέφους 2,5 μηνών που κατοικεί σε διαφορετική πόλη από αυτή της μητέρας ως εξής: α) η δια ζώσης επικοινωνία με το βρέφος θα λαμβάνει χώρα σε ιδιαίτερο δωμάτιο στην οικία της μητέρας χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου και β) η εξ αποστάσεως επικοινωνία θα λαμβάνει χώρα καθημερινά και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσω διαδικτύου από φορητό υπολογιστή που θα προμηθεύσει ο πατέρας στην μητέρα.