Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας – Ελεύθερη επικοινωνία πατέρα με το ανήλικο τέκνο του. Άρση περιορισμών που είχαν τεθεί ως προς τον τόπο και την παρουσία τρίτων (μητέρας).

Mε την από 25.05.2021 προσωρινή διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας τροποποίησε προγενέστερη προσωρινή διαταγή του, δυνάμει της οποίας είχε ρυθμιστεί η επικοινωνία πατέρα με την οκτάχρονη ανήλικη κόρη του – γεννημένη εκτός γάμου και αναγνωρισμένη με δικαστική απόφαση, κατόπιν αγωγής του εις βάρος της μητέρας, που αρνιόταν να παράσχει τη συναίνεσή της – μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με την παρουσία της τελευταίας. Με τη νέα προσωρινή διαταγή άρθηκαν οι περιορισμοί αυτοί. Η επικοινωνία ορίστηκε ελεύθερη, χωρίς την παρουσία της μητέρας και χωρίς περιορισμούς ως προς τον τόπο άσκησής της. Καθοριστικό στοιχείο για την κρίση του δικαστή αποτέλεσε η αρνητική στάση της μητέρας απέναντι στον πατέρα, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με το τέκνο τους, η οποία ενώ όφειλε να την διευκολύνει, λειτουργούσε αποτρεπτικά και παρεμποδιστικά.