Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας περί Μετοίκησης της Αντιδίκου λόγω Ενδοοικογενειακής Βίας

Με την από 16.02.2021 προσωρινή διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας διέταξε την απομάκρυνση της μητέρας από την οικογενειακή κατοικία δυνάμει του άρθρου 735 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθότι πιθανολογήθηκε σφόδρα η από μέρους της άσκηση βίας σε βάρος των ανήλικων τέκνων της. Για τον σχηματισμό της κρίσης του το Δικαστήριο έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων αποδεικτικών μέσων και κτηθείσα ηχογράφηση βίαιης λεκτικής συμπεριφοράς της μητέρας προς τα τέκνα, δεχόμενο ότι η προσκόμισή της στην δίκη επιβάλλεται από λόγους που αφορούν στην προστασία του συμφέροντός τους. De facto άσκηση της επιμέλειας από τον αιτούντα πατέρα.