Σχηματική παρουσίαση φορολογικού ποινολογίου μετά το ν. 3943/2011