Συμβιβασμός με πιστωτικό ίδρυμα με διαγραφή ποσού ύψους 1.500.000 ευρώ.

Επετεύχθη συμβιβασμός με πιστωτικό ίδρυμα και εντολέα μας ανώνυμη εταιρεία, κατόπιν δικαστικής διαμάχης 3 ετών, με ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ύψους περίπου 3.500.000 ευρώ και διαγραφή ποσού ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ. Στο μεταξύ είχε εκδοθεί απόφαση με την οποία ακυρωνόταν η έκθεση κατάσχεσης που είχε επισπεύσει η τράπεζα.