Συντηρητική Κατάσχεση σε βάρος ΙΚΕ που συστάθηκε με σκοπό την καταδολίευση δανειστών

Εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων από το Πρωτοδικείο Αθηνών που διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) η οποία ιδρύθηκε από οφειλέτη μας-φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να ματαιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης εντολέα μας εναντίον του (βλ. και Είσπραξη Επισφαλών Απαιτήσεων).