Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Συντηρητικής Κατάσχεσης Περιουσίας Μετόχου και Δ/νοντος Συμβούλου A.E.

Εκδόθηκε απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας έως του ύψους των 5.000.000 ευρώ κατά φυσικού προσώπου μετόχου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ανώνυμης Εταιρείας για οφειλές της Εταιρείας, με νομική βάση, μεταξύ άλλων, και την άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Πιθανολογήθηκε, δηλ., ότι οι ενέργειες του φυσικού προσώπου έφεραν σε κατάσταση παύσης πληρωμών την εταιρεία και άρα θεμελιώθηκε ευθύνη και του ιδίου για οφειλές αυτής.