Απόφαση Πρωτοδικείου Νάξου περί Λειτουργικής Συνεπιμέλειας Τέκνου

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου, με την υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφασή του (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), κρίνοντας επί δύο αντίθετων αιτήσεων επιμέλειας ενός τρίχρονου αγοριού, ανέθεσε αυτήν μεν στη μητέρα, «πλην του κεφαλαίου της επιμέλειας περί της εν γένει εκπαίδευσης του ανηλίκου τέκνου, την οποία θα ασκούν προσωρινώς από κοινού οι διάδικοι – γονείς αυτού» (λειτουργική συν-επιμέλεια).

Επίσης, επειδή η μητέρα δούλευε ως νοσηλευτικό προσωπικό (μαία) σε νοσοκομείο και εκτελούσε συχνά απογευματινές και βραδινές βάρδιες, το δικαστήριο επέτρεψε στον πατέρα, μεταξύ άλλων, να επικοινωνεί με το παιδί κατά τις ημέρες και ώρες που απασχολείτο στη βάρδια της η μητέρα. Με λίγα λόγια, αντί το παιδί να μένει με τρίτα πρόσωπα (γιαγιά, φίλους) τις ώρες αυτές, ο δικαστής αποφάσισε ότι είναι προς συμφέρον του να μένει με τον πατέρα.

Τέλος, απορρίφθηκε το αίτημα της μητέρας για επιδίκαση διατροφής υπέρ του ανηλίκου, καθώς την αίτηση άσκησε μόνο ατομικά και όχι για λογαριασμό του τελευταίου, κάνοντας δεκτή το δικαστήριο την ένστασή μας περί ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης της μητέρας και απαραδέκτου λόγω μη τηρήσεως της απαιτούμενης προδικασίας.