Δίκαιο αφερεγγυότητας - Εξυγίανσης

Μεγάλο μέρος των υποθέσεών μας επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων υπερχρεωμένων εταιρειών μέσα από τα υπάρχοντα ένδικα και εξωδικαστικά βοηθήματα (διαδικασίες εξυγίανσης, αναδιοργάνωσης, πτώχευσης, πτώχευσης λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, άρση κατασχέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων κ.α.). Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα υπερχρέωσης και αφερεγγυότητας νομικών και φυσικών προσώπων ασκούντων εμπορία, εξετάζοντάς το ταυτόχρονα από τη σκοπιά του εμπορικού, φορολογικού και ποινικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε την πλήρη αναδιοργάνωση της επιχείρησης και δίνουμε στον εκάστοτε εντολέα περισσότερες από μια εναλλακτικές αντιμετώπισης με πλήρες σχέδιο μακροπρόθεσμης εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων. Επίσης, στο πεδίο του ποινικού δικαίου, αναλαμβάνουμε την αντιμετώπιση τυχόν ποινικών διώξεων για φορολογικά αδικήματα (χρέη προς το Δημόσιο, μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια κτλ.) εκμεταλλευόμενοι την παράλληλη εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και εμπορικό δίκαιο. Δουλεύουμε με συνεργάτες μας του Business/Finance χώρου για την κατάρτιση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων και την λύτρωση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων από τα οικονομικά βάρη που κατέλειπε η δύσκολη δεκαετία που προηγήθηκε.

Έχουμε φέρει σε πέρας δύσκολες υποθέσεις, αναλαμβάνοντας αυτές από την αρχή, όταν η επιθετικότητα των Δανειστών βρισκόταν στο απόγειό της, μέχρι την εξεύρεση βιώσιμης λύσης και την υπογραφή συμβάσεων «κουρέματος» οφειλών, πάντα σε στενή και ειλικρινή συνεργασία με τους εντολείς μας. Η ανταπόκριση του ελληνικού κράτους, αν και καθυστερημένη, προσέθεσε στο νομικό οπλοστάσιο του οφειλέτη και τις νεοπαγείς διαδικασίες του ν. 4738/2020, της εξυγίανσης, του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, «δεύτερης ευκαιρίας». Η βαθιά γνώση όλων των παρεχόμενων από το νόμο ευκαιριών και η πολύπλευρη, εις βάθος μελέτη της κάθε υπόθεσης, μας επιτρέπει να προτείνουμε tailor – made λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εντολέων μας.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Υποβολή αίτησης εξυγίανσης των άρθρων 31 – 64 ν. 4738/2020 με παράλληλη υποβολή αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων.
  • Υποβολή αίτησης πτώχευσης με ταυτόχρονη υποβολή αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων.
  • Υποβολή αίτησης ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών – άρθρα 5 επ. ν. 4738/2020.
  • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εξωδίκως και δικαστικώς με έλεγχο συμβάσεων / due diligence (εμπορικών, εργασιακών, μισθωτικών κτλ) και βελτίωση των όρων αυτών στο πλαίσιο της βέλτιστης οικονομικά διαχείρισης.
  • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών με γνώμονα την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την ορθολογικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων.
  • Υποβολή αιτήσεων για αναστολή καταδιωκτικών μέτρων ενόψει κινδύνου βιωσιμότητας της επιχείρησης.
  • Αναγγελία απαιτήσεων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Αιτήσεις αποχωρισμού και διεκδικήσεις στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Προσβολή πράξεων διενεργηθεισών κατά την ύποπτη περίοδο – πτωχευτικές ανακλήσεις.
  • Αντιμετώπιση ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους (βλ. και τομέα δικαίου «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»).

Τελευταία Νέα

Ιούνιος 2024 – Ακύρωση κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας αξίας 300.000,00 €

Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 55/2024 και 64/2024 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, οι οποίες αναγνώρισαν... Read More

Ιούνιος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής ποσού 206.120,00€ και πράξεων εκτέλεσης

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 364/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) δια... Read More

Η αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων: από τον δικαστικό αγώνα στην υπογραφή της πολυπόθητης ρύθμισης

Σταύρος Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Κακουριώτης Το ελληνικό κράτος, έχοντας αποτύχει στην λήψη όλων εκείνων των μέτρων... Read More

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου... Read More

Μάρτιος 2024 – Δικαστική αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού φερόμενης οφειλής 3.800.000,00€

Ή, αλλιώς, πώς η μάχη εντός των δικαστικών αιθουσών προλειαίνει αποτελεσματικά το έδαφος για την... Read More

Φεβρουάριος 2024 – Αναστολή εκτέλεσης Διαταγών Πληρωμής και επιταγών προς εκτέλεση ποσού 50.000 και 150.000 € αντίστοιχα

Με τις από 08.02.2024 και 27.02.2024 Προσωρινές Διαταγές του Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές  σχετικές αιτήσεις... Read More

Κτήση νηολογημένου πλοίου από μη κύριο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της επιχείρησης Ι. Εισαγωγικά: Α. Το εμπράγματο δίκαιο, η... Read More

Φεβρουάριος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 98/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών - Ακύρωση της υπ' αριθμ. 5404/2023... Read More