Φεβρουάριος 2023 – Υπ’ αριθμ. FD22P0652 Διαταγή Επιστροφής Παιδιού του Οικογενειακού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας- Επιστροφή του παιδιού στην μητέρα του στην Ελλάδα από την Αγγλία σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την Αστική Απαγωγή Παιδιών μετά από ένα χρόνο «ομηρίας» από τον πατέρα του στην Αγγλία.

Φεβρουάριος 2023 – Υπ’ αριθμ. FD22P0652 Διαταγή Επιστροφής Παιδιού του Οικογενειακού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας- Επιστροφή του παιδιού στην μητέρα του στην Ελλάδα από την Αγγλία σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την Αστική Απαγωγή Παιδιών μετά από ένα χρόνο «ομηρίας» από τον πατέρα του στην Αγγλία.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2023 το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας (High Court of Justice- Family Division) συνεδρίασε προκειμένου να αποφασίσει επί της αίτησης που υπέβαλε η πελάτισσα του γραφείου μας για την επιστροφή του ανήλικου γιου της, ηλικίας οχτώ ετών, από την Αγγλία, όπου τον είχε μετακινήσει παράνομα και χωρίς την συναίνεση της ο πατέρας του, στην Ελλάδα, όπου έμενε η ίδια. Το Δικαστήριο, κρίνοντας ότι η μητέρα, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του πατέρα, δεν ήταν επικίνδυνη προς το παιδί, απέρριψε την ένσταση του και έκανε δεκτή την αίτηση της μητέρας διατάσσοντας την ίδια ημέρα τον τρόπο επιστροφής του μαζί της στην Ελλάδα. Το γραφείο μας είχε την τιμή να υποστηρίξει την μητέρα στην αίτηση της και λειτουργώντας ως νομικός παραστάτης της στην Ελλάδα να επιτύχει σε συνεργασία με την δικηγορική εταιρεία Dawson Cornwell στο Λονδίνο την επιστροφή του παιδιού.