Προσωρινή Διαταγή Απαγόρευσης Καταγγελίας Σύμβασης Αλληλοχρέου

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης καταγγελίας σύμβασης Ανοίγματος Αλληλόχρεου Λογαριασμού (ΑΑΛ) ύψους...

Read more...

Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω του Νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, Ανώνυμης Εταιρείας με οφειλές...

Read more...